Make your own free website on Tripod.com
สุขภาพ > โรคตาในผู้สูงอายุ
 
 
ยาสีฟันสมุนไพร
   สมุนไพรรอบรั้วบ้าน
เราสามารถนำมาแปรรูป
ได้หลากหลายรูปแบบ สำหรับวันนี้เราก็มีผลิตภัณฑ
์มาแนะนำกัน คือ ยาสีฟันสมุนไพร MORE
 
: : โรคตาในผู้สูงอายุ : :
คนที่มองเห็นเป็นปกติ เมื่อเกิดมาตาจะเจริญแล้ว 80 เปอร์เซ็นต์ อีก 20 เปอร์เซ็นต์จะเจริญเพิ่มเมื่อถึงวัยหนุ่มสาวและจะค่อยๆ
เสื่อมลงเมื่อถึงวัยสูงอายุ
ความผิดปกติของตาในผู้สูงอายุ เมื่ออายุมากขึ้นอวัยวะของตาจะค่อยๆเสื่อมลง สายตาจะมัวลงแต่ไม่ถึงกับบอด ความเปลี่ยน
แปลงที่เริ่มปรากฏจากภายนอก พบว่า
-ลูกตาจะลึกลงเพราะไขมันหมดไป
-หนังตาบนตกลงมา เกิดจากกล้ามเนื้อตาลีบ ไม่มีความยืดหยุ่นของหนังตา
-บางรายมีหนังตางอเข้า เพราะกล้ามเนื้อตาเกร็งแข็ง ทำให้ขนตางอนเข้าไปเขี่ยกระจกตาขุ่นเป็นแผล
-บางรายมีจุดเหลืองรอบตาเพราะความเสื่อมของลูกตา
-ผู้ที่ตาแฉะเป็นประจำ เกิดจากระบบท่อน้ำตาอุดตัน
-จุดขาวที่เกิดขึ้นบริเวณข้างตาดำด้านหัวตาหรือหางตาทำให้น้ำตาไหล เรียกว่าต้อลม เกิดจากความเสื่อมของลูกตา
-มีวงขาวรอบกระจกตาเนื่องจากกระจกตาเสื่อม การรับแสงและความรู้สึกจะเสียไป สายตาจะมัวลง ขอบเขตของการมองเห็นจะ
แคบเข้า
เมื่อสายตาเสื่อมต้องใส่แว่นช่วยสำหรับมองวัตถุระยะใกล้หรืออ่านหนังสือ การเสื่อมเกิดมากน้อยแค่ไหน ขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตัว
เมื่อขณะอยู่ในวัยหนุ่มสาวมีการถนอมสายตาไว้มากแค่ไหน
-------------------------------------------------
********วิธีปฏิบัติตัวป้องกันไม่ให้ตาเสื่อมเร็ว**********
1.ไม่อยู่ในที่มีแสงสว่างมาก เช่น ถ้าแสงแดดจ้าควรใส่แว่นกันแดด
2.รับประทานอาหารตามหลักที่นักโภชนาการวางไว้ การขาดวิตามินเอ ขาดโปรตีน ทำให้ตาเสื่อมเร็ว
3.ระวังอย่าให้แสงแดดหรือแสงเชื่อมโลหะเข้าตาต้องไส่แว่นกันแสง
4.การดูทีวีต้องนั่งห่างระยะ 5 เท่าของขนาดจอโทรทัศน์จึงจะไม่เกิดอันตราย เพราะภาพจะตกที่จอรับภาพพอดีโดยไม่ต้องเพ่ง
ถ้าดูใกล้กว่านี้ต้องเพ่งสายตามาก เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดสายตาสั้นในเด็ก
5.ผู้สูงอายุควรใช้แว่นตาช่วยในการอ่านหนังสือระยะใกล้ มิฉะนั้นจะมีอาการปวดตา และปวดศีรษะเพราะเพ่งสายตามาก
------------------------------------------------------
*********โรคตาที่พบบ่อยในผู้สูงอายุมีดังนี้************
1.ต้อกระจก เป็นโรคที่พบมากที่สุด
2.ต้อหิน
3.มะเร็ง
4.การผิดปกติของตาที่เกิดจากโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง
5.ประสาทตาเสื่อม
 7 อาหารเพื่อสุขภาพ
 นวดฝ่าเท้าด้วยตัวเอง
   
สมุนไพร | สุขภาพ | ความงาม หน้าแรก | แผนผัง | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อเรา